FAMILIEOPSTELLINGEN

Familie en familiegeschiedenis speelt vaak zonder dat we ons dat realiseren, een grote rol bij problemen die we in het leven tegenkomen. Het is gebleken dat in sommige gevallen je op een onbewust niveau subtielere gedachten of overtuigingen bij je kunt dragen. Ook kan b.v. geweld en verslaving van generatie op generatie worden doorgegeven. Door aan een familieopstelling mee te doen, kun je inzicht krijgen wat jouw plek is en hoe jij, je uit deze patronen los kunt maken.

Tijdens een familieopstelling stel je groepsleden, die jezelf en jouw familieleden vertegenwoordigen, in de ruimte op zoals je hen in relatie tot elkaar beleeft.

Door de opstelling worden de onderliggende verhoudingen zichtbaar en voelbaar.
Vervolgens wordt gezocht naar een passende herordening waarin ieders plek en lot wordt erkend.