OPLOSSINGSGERICHT

Hoe we met ons lichaam omgaan, gedachten, voelen, voeding, houding, angsten.
heeft zijn weerslag op ons hele welzijn.
Vanuit de overtuiging dat alles in beweging is en verbonden is met elkaar.
wil ik de uitdaging aangaan om te onderzoeken waar zich de blokkade in jou bevindt
en om deze geblokkeerde energiestroom weer op gang te brengen.

Deze therapieën op maat zijn geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar.