RATIONEEL EMOTIEVE THERAPIE (RET)

Is een cognitieve therapeutische benadering.

In de therapie is veel aandacht voor het denken en redeneren, met het accent op de vraag of het denken en het redeneren klopt of dat het een vooroordeel of generalisatie is. Bij irrationele gedachten blijken er vaak controlemechanismen, angsten of gevoel van moeten aan ten grondslag liggen.

Met behulp van RET kan een overtuiging die aan neurotisch gedrag ten grondslag ligt ontzenuwd worden.
Deze toepassing kan confronterend zijn.