SOCIAAL PANORAMA

Bij Sociaal Panorama gaat het om heling van de interacties tussen personen.
Thema’s kunnen zijn; conflicten, breuk of andere problemen in het gezin, in de familie of in de werksituatie.
Hier worden kussens gebruikt voor opstelling.

Mensen blijken zich hun sociale omgeving voor te stellen als een landschap, een panorama, waarin relevante personen een bepaalde plaats innemen. De plaats, afstand en omvang van de verschillende personen in iemands sociaal panorama, zegt veel over de relatie met die persoon. Als iemand over een ander praat, blijkt vaak uit het taalgebruik waar die persoon zich bevindt in het sociaal panorama; “hij kijkt op mij neer” of “hij is zo ver weg”.

Relatieproblemen die iemand heeft met een persoon uit zijn omgeving, kunnen aangepakt worden door iemand zijn sociaal panorama te laten beschrijven. Vervolgens kun je de persoon zelf suggesties laten doen om dat panorama aan te passen zodat het prettig aanvoelt. Een aangepast sociaal panorama levert een ander gevoel op voor die bepaalde persoon en versterkt het zelfvertrouwen en zelfbeeld.